Magično razmišljanje

Je magično razmišljanje znak pozitivno naravnane psihe ali gre le za enega od simptomov skorajšnje psihoze? Razmišljanja o svetu, življenju ali ljudeh kot o nečem skrivnostnem, skoraj pravljičnem, je med ljudmi na splošno precej razširjeno.

Read more