Šovinistične šale spodbujajo seksizem

Raziskava Thomasa E. Forda, profesorja psihologije na eni od ameriških univerz, je pokazala, da tisti moški, ki so pogosto izpostavljeni seksističnim šalam, razvijejo večjo toleranco do svojih in tujih izrazov dejanske sovražnosti do žensk.

Šovinistični humor ni le nedolžna zabava, saj počasi in po koščkih načenja moško percepcijo sveta. Moški lahko zato kmalu dobijo občutek, da njihovih morebitnih šovinističnih dejanj, vrstniki ne bodo obsojali.”

Hrana za predsodke

“Nič čudnega, da seksističen humor mnogi vidijo le kot ‘ventil’ za dejanske predsodke, in kaže, da prav za to tudi gre,” je še povedal Ford, ki je med drugim tudi soavtor dveh raziskovalnih projektov na temo ‘podcenjevalnega humorja’. Oba projekta sta pokazala, da ima podcenjujoče šaljenje dejanske negativne socialne posledice, saj igra pomembno vlogo pri oblikovanju socialnih interakcij med ljudmi.

“Naša raziskave kažejo, da seksističen humor ustvarja pogoje v družbi, v katerih si moški upajo izraziti zavedno ali nezavedno sovražno nastrojenost do žensk. Sprejemanje seksističnih šal daje zato tistim moškim, ki so še posebno antagonistično nastrojeni proti ženskam, občutek, da je seksistično vedenje družbeno sprejemljivo.”

Posledice niso smešne

Eksperiment, ki ga profesor Ford s svojimi študenti izvajal, je bil morda celo zelo zabaven za sodelujoče, saj so se ti lahko do solz nasmejali šalam in posnetkom situacijske komike, žal pa so bili manj smešni kasnejši izsledki njihovih raziskav.

Moški, ki so bili izpostavljeni seksističnemu humorju, so bili namreč manj pripravljeni pomagati ženskam in bili občutno bolj diskriminatorno nastrojeni do njih kot tisti, ki so bili izpostavljeni nevtralno obarvanemu humorju.

Šale na račun drugega

Vse to seveda ne velja le za seksistično obarvane šale na račun žensk, temveč tudi za vsak humor, ki je podcenjujoč do katerekoli skupine ljudi.